P O L M A X
f-prot.com
Tematy
Podstawowe
 
Pomocnicze
 
F-PROT 6 dla Windows XP
 
Współpraca
 
Newsletter
Informacje o nowych programach, dodatkach, aktualizacjach strony.
Twój adres e-mail:
Zapisz się.
Wypisz się.

Pobierz nową wersję, wpisz numer licencji:
Mam numer klienta. Proszę o podanie numeru licencji ...

Polecenia sterujące programu F-PROT

Używaj ich z linii komend:
 
/APPEND   Przy wyjściu dopisz raport do pliku
/ARCHIVE   Skanuj wewnątrz archiwum .ARJ i ZIP
/AUTO   Automatycznie usuwaj wirusy
/BEEP   Wydaj dzwięk (bipnij) gdy znajdziesz wirusa
/COLLECT   Skanuj kolekcje wirusów
/DELETE   Usuń zainfekowane pliki
/DISINF   Usuń wirusy z zainfekowanych plików jeśli to tylko możliwe
/DUMB   Użyj "głupiego" (w oryginale: "dumb") skanowania wszystkich plików (czyli sprawdzaj wszystkie pliki)
/FREEZE   Zamroź program, jeśli tylko znajdziesz w nim wirusa
/HARD   Skanuj dysk(i) twardy(e)
/HELP   Wyświetl tą liste
/INTER   Wymuś tryb interakcji
/LIST   Wyświetl wszystkie sprawdzane pliki
/NOBOOT   Nie skanuj sektora startowego (boot sectora)
/NOBREAK   Nie przerywaj skanowania po naciśnięciu klawisza ESC
/NOFILE   Nie skanuj plików
/NOFLOPPY   Sprawdź system bez zainstalowanej stacji dyskietek
/NOHEUR   Wyłacz skanowanie heurystyczne
/NOMEM   Nie sprawdzaj pamięci na obecność wirusów
/NOSUB   Nie sprawdzaj podkatalogów
/PACKED   Rozpakuj skompresowane pliki wykonywalne
/RENAME   Zmień rozszerzenia zainfekowanych plków z COM/EXE na VOM/VXE.
/REPORT   Zapisz raport w pliku
/TYPE   Ignoruj rozszerzenia plików Word/Excel
/VIRLIST   Wypisz znane wirusy
/VIRNO   Policz znane wirusy
/WRAP   Zawiń tekst raportu po 78 znaku
 
Funkcje specjalne z trybu poleceń:

/PAGE   Zatrzymaj po dojściu do końca strony
/SILENT   Nie wyświetlaj żadnych komunikatów
 
Polecenia dotyczące usuwania makrowirusów:

/REMOVEALL   Usuń wszystkie makra ze wszystkich dokumentów
/REMOVENEW   Usuń nowe wersje makrowirusów przez usunięcie wszystkich makr wzainfekowanych dokumentach
/SAFEREMOVE   Usuń wszystkie makra z dokumentów, w których znajdziesz znanego makrowirusa