Jak odczytuje się wyniki badania EKG?

badania lekarskie

Elektrokardiogram (EKG) to badanie, które pozwala na zarejestrowanie aktywności elektrycznej serca. Jest to nieinwazyjna metoda, która pozwala na diagnozowanie różnych chorób serca. Kardiologowie często zalecają to badanie swoim pacjentom. Na stronie przychodniajarocin.pl znajdują się informacje na temat interpretacji wyników badania EKG.

Procedura badania EKG

Badanie EKG polega na umieszczeniu elektrod na klatce piersiowej, ramionach i nogach. Dzięki temu możliwe jest pomiar impulsów elektrycznych generowanych przez serce. Elektrody są podłączone do urządzenia EKG, które rejestruje aktywność elektryczną serca i wyświetla ją na monitorze lub drukuje na papierze. Wyniki badania EKG mogą być rejestrowane na papierze lub cyfrowo i mogą być łatwo przesyłane elektronicznie do kardiologa w celu interpretacji.

Badanie EKG jest bardzo ważne w diagnozowaniu chorób serca, takich jak arytmie, zawały serca i niewydolność serca. Kardiologowie interpretują wyniki badania EKG, szukając określonych wzorców w aktywności elektrycznej serca, takich jak obecność załamków P, zespołów QRS i załamków T. Normalny zakres EKG różni się w zależności od wieku i ogólnego stanu zdrowia danej osoby. Częstość akcji serca powinna wynosić od 60 do 100 uderzeń na minutę, a rytm powinien być regularny. Nieprawidłowości w wynikach badania EKG mogą wskazywać na szereg chorób serca, takich jak migotanie przedsionków, częstoskurcz komorowy i zawał mięśnia sercowego.

Dalsze postępowanie po badaniu EKG

Po przeprowadzeniu badania EKG ważne jest, aby pacjenci skontaktowali się ze swoim kardiologiem w celu omówienia wyników i wszelkich niezbędnych dalszych kroków w leczeniu lub monitorowaniu. W zależności od tego, jakie nieprawidłowości zostały wykryte podczas badania, konieczne może być przeprowadzenie dalszych testów lub przepisanie leków. Pacjenci, którzy mieli nieprawidłowy wynik badania EKG, powinni wprowadzić zmiany w stylu życia, takie jak rzucenie palenia lub regularne ćwiczenia, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważniejszych chorób układu krążenia.