Jak tworzenie notatek może pomóc w radzeniu sobie z nadmiarem informacji i stresem?

Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu narażony jest na stres. Nic w tym dziwnego, ponieważ stanowi on jeden z nieodzownych elementów naszego życia. Dlatego też każda osoba nieco inaczej go przeżywa, tym bardziej że różne czynniki mogą go wywoływać. W takich chwilach jednych stres paraliżuje, drudzy mogą mieć totalną pustkę w głowie, a jeszcze inni się rumienią lub nerwowo śmieją. Umiejętne radzenie sobie ze stresem, jest kluczową kompetencją w XXI wieku. Bardzo pomocne przy radzeniu sobie z bodźcami stresowymi jest tworzenie notatek przy wykorzystaniu takich narzędzi jak kalendarz ekologiczny lub kalendarze kieszonkowe, które możemy mieć zawsze przy sobie.

Stres informacyjny – czym jest?

Obecnie żyjemy w czasach, w których praktycznie z każdej strony jesteśmy niemal bombardowani informacjami. Nadmiar docierających do nas treści dość oraz trudności w ich przetwarzaniu bardzo często przyczyniają się do występowania realnych, fizycznych reakcji organizmu. Takie zjawisko określane jest mianem stresu informacyjnego. Nasze ciało i umysł pod wpływem bodźców stresowych, w tym przypadku nadmiernej stymulacji informacyjnej, może reagować w rozmaity sposób i obejmować zarówno objawy biologiczne, jak i psychologiczne.

Objawy stresu informacyjnego?

Styczność ze stresorami, tj. bodźcami przekraczającymi możliwości adaptacyjne organizmu w dłuższym czasie, prowadzi do stanu, w którym nie jesteśmy w stanie przetwarzać informacji, przez co odczuwamy dyskomfort i tracimy jasność umysłu. Wśród najczęściej występujących objawów psychicznych i fizycznych, wywołanych stresem informacyjnym, możemy wymienić m.in.:

 • ból klatki piersiowej,
 • dysfunkcja układu pokarmowego,
 • zawroty głowy,
 • przyspieszone bicie serca i oddech,
 • pocenie się,
 • lęk,
 • niepokój, pobudzenie,
 • rozdrażnienie,
 • mniejsza kreatywność,
 • gniew, problemy z koncentracją i pamięcią,
 • niemożność odpoczynku,
 • trudności z podejmowaniem decyzji,
 • ogólne napięcie,
 • błędna ocena sytuacji oraz jej następstw,
 • wycofanie z kontaktów społecznych.

Sztuka notowania – jednym ze sposobów na radzenie sobie z nadmiarem informacji

Bardzo prostym, aczkolwiek skutecznym sposobem na radzenie sobie z nadmiarem informacji, prowadzącym do stresu informacyjnego, jest tworzenie notatek. W ten sposób nie tylko mamy możliwość usystematyzowania wiedzy, ale co ważniejsze przyswojenia polecenia przełożonego lub utrwalenia wymagań klienta. Sporządzanie własnych zapisków pozwala na odnotowanie kluczowych poleceń/zadań i daje możliwość stworzenia gotowej instrukcji, dzięki której od razu przejdziemy do działania bez dodatkowych wskazówek.

Umiejętne tworzenie notatek z wykorzystaniem takich narzędzi jak np. kalendarze notatniki lub zeszyty pozwoli na selekcjonowanie informacji docierających do umysłu, przez co nie narażamy go na nadmierną stymulację i przeciążenie poznawcze, wywołane nadmiarem wiadomości. Wspomniana kwestia odgrywa bardzo ważną rolę w karierze zawodowej, ponieważ poprzez sporządzanie własnych zapisków unikniemy sytuacji, w których:

 • słabnie nasz zdolność do krytycznej oceny istotnych wiadomości,
 • tracimy kontrole nad ilością docierających informacji,
 • zaczynamy mieć trudności z przetwarzaniem informacji w użyteczną wiedzę,
 • pojawia się uczucie dezaktualizacji własnej wiedzy.