W 2020 r. po raz kolejny rosną limity na IKE, IKZE oraz PPE

Limity na IKE, IKZE i PPE

2020 to kolejny rok, kiedy rosną maksymalne limity wpłat do IKE, IKZE oraz PPE. Będą one wynosiły odpowiednio 15 681 zł dla IKE, 6 272,40 zł dla IKZE oraz 23 521,50 zł jeśli chodzi o wpłatę dodatkową do PPE. Wraz ze wzrostem limitów rośnie atrakcyjność oszczędzania na cele emerytalne, zwłaszcza że przepisy pozwalają równocześnie korzystać ze wszystkich trzech rozwiązań, zwiększając tym samym możliwą korzyść podatkową.

Rosną limity na IKE, IKZE oraz PPE

IKE i IKZE pozwalają na indywidualne oszczędzanie, natomiast PPE to forma grupowego oszczędzania na emeryturę w zakładzie pracy. Każdemu z wymienionych rozwiązań towarzyszy szereg unikalnych przywilejów podatkowych, w tym m.in. zwolnienie z 19% „podatku Belki” oraz możliwość dziedziczenia środków bez konieczności odprowadzania podatku od spadków i darowizn.

„Prywatne oszczędności emerytalne to jedyny sposób na powiększenie przyszłej emerytury. Warto pamiętać o preferencyjnych warunkach. Rozwiązania dedykowane emeryturze pod względem ułatwień i korzyści mają zdecydowaną przewagę np. nad kontem oszczędnościowym. Przykładowo, wpłacając w 2020 r. maksymalną kwotę na IKZE, możemy uzyskać nawet 2007 zł ulgi podatkowej, jeśli wpadamy w 32% próg podatkowy. W całym procesie oszczędzania kluczowa jest systematyczność, bowiem pozwala budować kapitał przy mniejszym wysiłku finansowym” – wyjaśnia Jacek Treumann, członek zarządu Esaliens TFI.

Zgodnie z ostatnimi dostępnymi raportami KNF, na koniec czerwca 2019 r. posiadaczy IKE jest już ponad milion (1 010 400 osób), natomiast IKZE posiada 690 886 osób. Wartość aktywów zgromadzonych w ramach obu kont wyniosła 12,2 mld PLN, rosnąc w ciągu roku o niemal 2,1 mld PLN.