Nowe prognozy dla sektora prywatnej opieki zdrowotnej na 2020 i 2021 rok

Prywatna opieka medyczna

Według ostatnich prognoz PMR odnośnie rynku prywatnej opieki zdrowotnej dynamika segmentu w latach 2020-2021 może być nieco niższa niż w roku 2019. Na taką prognozę wpłynęło spodziewane spowolnienie tempa wzrostu konsumpcji i płac, ustabilizowanie się bezrobocia oraz spadek liczby osób zatrudnionych. Czy możemy mówić jednak o zagrożeniu dla graczy rynkowych? O tym liderzy sektora prywatnej opieki zdrowotnej porozmawiają podczas Forum PMR: Private Healthcare 2021. Trendy, prognozy i kierunki rozwoju w Polsce, 19 marca 2020 w Warszawie.

Prywatny segment nie traci na atrakcyjności?

O potencjale sektora świadczy duża aktywność firm medycznych, jaką obserwujemy w ostatnim czasie. Największe prywatne firmy obecne na rynku w Polsce, takie jak Medicover, LUX MED i PZU, w ostatnich miesiącach intensywnie rozwijają swoją działalność. Dokonują tego zarówno przez otwarcia własnych placówek, jak i przejęcia. Ekspansja ma miejsce nie tylko w opiece specjalistycznej, ale również w stomatologii i badaniach diagnostyki obrazowej.

Jak zdaniem analityków PMR kształtują się prognozy na kolejny rok?

Uczestnicy wiosennego Forum Private Healthcare 2021, organizowanego przez PMR, będą mogli poznać i usłyszeć najnowsze prognozy PMR dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej. To miejsce, gdzie zarządy firm świadczących prywatne usługi medyczne, oferujących abonamenty i ubezpieczenia, jak również produkty, usługi i technologie dla sektora, spotykają się by wspólnie omówić sytuację w sektorze prywatnej opieki zdrowotnej oraz optymalne strategie na nadchodzący rok. To także okazja do zapoznania się w pierwszej kolejności z najnowszymi danymi pochodzącymi z raportu PMR: „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025”.

Branżowa debata roku – plany wiodących graczy i najważniejsze tematy

Dzięki obecności kluczowych graczy, Forum PMR Private Healthcare, jest miejscem pozyskania wiedzy i oceny potencjału w sektorze. Oparcie dla rozmów stanowią najnowsze dane makroekonomiczne i prognozy PMR – w szczególności dotyczące takich wskaźników jak: sprzedaż prywatnych usług zdrowotnych, abonamenty, ubezpieczenia, usługi stomatologiczne i telemedyczne.

W tym roku, swoją opinią i planami rozwoju, podzielą się przedstawiciele zarządu, m.in.: LUX MED., Medicover, PZU Zdrowie, Nestmedic, Telemedycna Polska, Szpital na Klinach i inni.

Dlaczego warto dołączyć?

Wspólne spotkanie wszystkich graczy to okazja do rzetelnej oceny rynku i otrzymania kompletu informacji rzutujących na planowane strategie na 2020 i 2021 rok. Pakiet najnowszych danych wraz z planami liderów to najlepsza odpowiedź na pytania o kształt sektora i przyszłych kierunków rozwoju. Warto tu być!