Oceny dendrologiczne — w jakim celu się je sporządza?

opinia dendrologiczna

Zadaniem ocen dendrologicznych jest szczegółowa analiza drzew i krzewów znajdujących się na wyznaczonym obszarze. Takie czynności przeprowadzane są przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie dendrologii. Wykonanie takiej ekspertyzy konieczne jest w wielu przypadkach. Zwłaszcza wtedy kiedy chcemy wyciąć drzewo, krzew, lub też planujemy na danym terenie przeprowadzenie jakiejkolwiek inwestycji. Kiedy sporządzane są oceny dendrologiczne? Podpowiadamy.

Oceny dendrologiczne — czym są?

Oceny dendrologiczne to szczegółowe ekspertyzy, które wykonane są przez specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Dotyczą one oceny stanu sanitarnego drzew i krzewów rosnących na wyznaczonym terenie. Mogą być więc wykonywane zarówno w przydomowych ogródkach, w parkach, przy ulicach czy na placach.

Ekspertyza taka wymagana jest zarówno od inwestorów prywatnych jak i publicznych. Zawiera szczegółową analizę, w której oceniana jest między innymi wytrzymałość poszczególnych drzew, możliwe zagrożenia wynikające z ich przewrócenia się lub złamania konarów. Specjaliści dokonują pomiarów wszystkich drzew i krzewów znajdujących się na danym terenie i wydają zalecenia.

Oceny dendrologiczne — kiedy się je wykonuje?

Inwentaryzacje zieleni w Gdańsku, a więc ocenę dendrologiczną, należy wykonać zawsze wtedy kiedy chce się usunąć drzewo lub krzew z danego terenu. Należy pamiętać, że polskie prawo reguluje wycinkę drzew i w wielu przypadkach musimy posiadać odpowiednie zezwolenia wydane przez właściwe urzędy. Żeby złożyć wniosek o pozwolenie na wycięcie takiego okazu, do dokumentacji musimy dołączyć ocenę dendrologiczną.

Taka ekspertyza jest wymagana również wtedy kiedy chcemy uzyskać pozwolenie na budowę na terenie, na którym znajdują się drzewa lub krzewy. Taka ocena jednak nierzadko jest przydatna również wtedy kiedy chcemy wiedzieć, co jest przyczyną pogarszającego się stanu drzew lub krzewów na naszej działce, lub w ogrodzie.