Praca we Wrocławiu – jak prezentuje się tamtejszy rynek?

przedsiębiorcy

Pomimo ogólnopolskich strat w wyniku pandemii dolnośląscy przedsiębiorcy przewidują, że w pod koniec roku będą potrzebować jeszcze więcej pracowników. Aż 15% przedsiębiorców działających na terenie Wrocławia chce rozbudować kadrę przed kolejnym rokiem. O redukcji etatów myśli tylko 2% firm, co jest bardzo dobrą informacją. W stolicy województwa dolnośląskiego najbardziej poszukiwani są pracownicy o niskich i średnich kwalifikacjach technicznych. 

Dane z rynku wrocławskiego

Jak pokazują badania wykonane przez ManpowerGroup, dolnośląscy przedsiębiorcy poszukują nowych pracowników. Aż 13% firm działających we Wrocławiu szuka nowych talentów. Jak widać, że wszystkie miasta dotknął kryzys wywołany pandemią. Aż 82% firm nie przewiduje zwolnień, a o redukcji myśli tylko 2% przedsiębiorców. Z kolei 3% firm nie wie, jakie działania względem pracowników podejmą. Oczywiście prezentowane dane nie uwzględniają pewnych korekt ekonomicznych, dlatego jeszcze nie znamy prognoz odnoszących się do zatrudnienia netto. Można jednak przypuszczać, że wartość ta będzie największa w Polsce. Jakie są przyczyny takiego wyniku? We Wrocławiu funkcjonuje wiele przedsiębiorstw, które pomimo Covid-19 notują dalsze wzrosty pozwalające odrobić wcześniejsze straty i przestoje. Dynamicznie rozwija się również branża e-commerce, która pobudza rynek pracy w województwie dolnośląskim.

Jeśli chcesz sprawdzić również pozytywne zmiany zachodzące na rynku pracy, zajrzyj na: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Branza-IT-we-Wroclawiu-2021-Obecna-sytuacja-sektora-i-perspektywy-8176815.html.

Analitycy rynku pracy we Wrocławiu jednoznacznie wskazują, że są potrzebni przede wszystkim pracownicy z obszaru biznesu i branży IT oraz wyspecjalizowani fachowcy od technologii produkcyjnych. Braki kadrowe są wypełniane również pracownikami, którzy pochodzą ze Wschodu.

Potrzebni automatycy i mechanicy

We Wrocławiu widać, że przedsiębiorcy szukają cały czas pracowników niższego i średniego szczebla. Najbardziej potrzebni są ci, którzy mają kwalifikacje techniczne, a szczególnie ci po automatyce i mechanice. Rozwija się również w wyniku postępu technologicznego branża e-commerce, która na gwałt szuka nowych pracowników. Potrzebne są również ręce do pracy, które obsługują wózki widłowe wysokiego składowania oraz boczne.

Małe bezrobocie mimo wszystko

Chociaż wiele badań pokazuje, że rynek dolnośląski prężnie się rozwija to zapotrzebowanie na pracowników jest mniejsze, niż deklarowane na początku roku. Wynik jednak jest i tak satysfakcjonujący, ponieważ wskaźnik spadł jedynie o 2 punkty procentowe. Należy wspomnieć, że wynik i tak utrzymuje się na czele ogólnopolskiego rankingu. Mała strata jest również wynikiem stabilizacji zapotrzebowania na personel w organizacjach związanych z rynkiem brytyjskim, które wcześniej zmalało z powodu brexitu. W porównaniu z poprzednim rokiem intensywniej poszukują kandydatów także wrocławskie centra usług wspólnych i sektor usług dla ogólnopolskiego biznesu.