Systemy grzewcze-jak się z nimi obchodzić.

System grzewczy ratuje przed zimnem, ale może również doprowadzić do zanieczyszczenia powietrza wewnątrz domu. W urządzeniu grzewczym jest spalane paliwo: gaz ziemny, olej, propan, węgiel, nafta albo drewno. Powstają przy tym spaliny. Najważniejsze wówczas są prawidłowa wentylacja i eksploatacja.

Nie wszystkie systemy grzewcze są sobie równe. W czasie budowy nowego domu trzeba starannie przeanalizować wszystkie oferty, żeby kupić dobry piec z uszczelnionymi komorami spalania, zmniejszający do minimum kontakt ze spalinami. Dobry system spalania powinien spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Należy także sprawdzić, czy wybrany piec nadaje się do nowego domu. Za duże urządzenie jest mało wydajne. Jakie paliwo jest najlepsze? Prąd elektryczny nie wytwarza szkodliwych spalin. Gaz ziemny też pali się, nie pozostawiając spalin. W trakcie spalania oleju, węgla, drewna powstają spaliny, ale paliwa te są tańsze.

Stosując któryś z wymienionych systemów grzewczych (poza elektrycznym), trzeba zamontować czujnik wykrywający tlenek węgla. Ostrzega on przed wszelkim ulatnianiem się z instalacji tlenku węgla (bezwonnego i bezbarwnego gazu powstającego w procesie spalania). Niewielkie ilości tlenku węgla wywołują bóle i zawroty głowy, mdłości, znużenie i zadyszkę. Większe ilości mogą spowodować zgon, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Co roku jesienią, przed uruchomieniem pieca, należy wezwać kontrolera. Jest to konieczne zwłaszcza wtedy, kiedy piec ma ponad 10 lat. Kontroler oceni, czy spaliny są właściwie odprowadzane z pieca. Sprawdzi, czy do urządzenia grzewczego dociera odpowiednia ilość powietrza, a także czy nie jest rozszczelniony kanał spalinowy i czy nie obluzowały się przewody. Zimą, raz w miesiącu, warto czyścić albo wymieniać filtr.

Przez przewody gorącego powietrza do wnętrza mogą się dostać pyłki traw, kurz oraz inne substancje zanieczyszczające. Specjaliści zalecają odkurzanie przewodów raz w roku. Inni kwestionują praktyczność tego pomysłu. Jeśli ktoś cierpi na alergię, musi wymienić filtr w piecu na wydajny model. Do nieszczelnych przewodów znajdujących się na strychu mogą dostać się fragmenty izolacji. Trzeba raz w roku dokładnie sprawdzić całą instalację.

Jeśli ktoś ma instalację gazową i poczuje wyraźny zapach ulatniającego się gazu, nie powinien dotykać przełączników elektrycznych, używać telefonu, palić papierosów ani zapalać zapałek. Wszyscy powinni natychmiast wyjść z domu i zawiadomić pogotowie gazowe lub straż pożarną. Na wszystkich urządzeniach gazowych musi się znajdować tabliczka informacyjna o ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Jeśli takiej tabliczki nie ma, trzeba zawiadomić pogotowie gazowe, aby przyjechał specjalista i sprawdził, czy urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa. Do tej chwili gaz powinien być wyłączony. Nie wolno używać w domu grzejników na propan albo naftę, jeśli nie mają odpowietrzników. Mogą wytwarzać zabójcze ilości tlenku węgla.