Ochrona nazwy handlowej – na czym polega?

rejestr intenrnetowy

Nazwy handlowe muszą być objęte specjalną ochroną. Jeśli tak się nie stanie, inne przedsiębiorstwo będzie mogło przyjąć tę samą nazwę i jakiekolwiek rozstrzygnięcie prawne nie będzie możliwe. Należy dopilnować, by opracowana nazwa została zgłoszona do odpowiednich instytucji.

Ochrona nazw handlowych – do kogo należy się zgłosić?

Istnieją rejestry, do których trzeba wpisać każdą opracowaną nazwę. W razie jakichkolwiek problemów można skorzystać z profesjonalnego doradztwa, jakie jest oferowane w większości dużych miast. Przykładowo ochrona nazwy handlowej w Warszawie dotyczy wyłącznie Polski, ale trzeba zgłosić się także do Genewy.

Większość tego typu działań podlega bardzo ścisłym wytycznym. Podobne postępowanie realizowane jest w związku z rejestracją nazwy handlowej, jak i np. opatentowania wynalazku. Także znak towarowy w Warszawie wymaga zwrócenia się do szeregu dedykowanych instytucji.

Doradztwo patentowe – kiedy może się przydać?

Opracowanie własnego wynalazku to z pewnością powód do dumy. Tego typu działania powinny jednak przebiegać pod ścisłą kontrolą i do tego zostać w porę objęte ochroną. Służy do tego ochrona patentowa wynalazku w Warszawie. Raz inwestując w taką ochronę zyskuje się prawa do wynalazku na dwadzieścia lat od daty zgłoszenia.

Bardzo pomocną osobą okazuje się również rzecznik patentowy w Warszawie. Nawet drobne, ale mające potencjał odkrycia o charakterze wynalazku powinny być w miarę szybko zgłoszone i objęte ochroną. Ewentualna konkurencja jest szczególnie duża w dziedzinach o szybkim tempie rozwoju (np. medycyna).

Ochrona patentowa wynalazku a koszty

Ani doradztwo patentowe, ani ochrona patentowa nie są dostępne za darmo. Ochronę i wsparcie rzetelnych doradców uzyskuje się po uiszczeniu opłat i zyskaniu następnie dokumentacji. Trzeba dopilnować wszystkich kroków, bo ewentualne zaniedbania mogą utrudnić utrzymanie praw do wynalazku.

Podsumowując, nazwy wymyślone jako handlowe, znaki patentowe czy w końcu wynalazki podlegają rejestracji i ochronie. Gwarantuje to postępowanie zgodne z prawem i utrzymanie własności przy stronie, która dokonała zgłoszenia.